Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen
Als uw kind vier jaar is, mag het iedere dag naar school. Wilt u uw kind voor de vierde verjaardag al een aantal keer laten wennen in groep 1-2, dan kan dat vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden. Uw kind mag dan 5 dagdelen in 2 weken komen wennen. U kunt uw kind al ruim voor de vierde verjaardag aanmelden. Een afspraak maken voor een rondleiding kan altijd.

Intake en kennismaking
Heeft u uw kind aangemeld voor onze school, dan nemen wij uiterlijk twee maanden voor de vierde verjaardag van uw kind contact met u op voor een intakegesprek en een eerste kennismaking op school. Wilt u eerder een kijkje nemen, dan kan dat uiteraard ook. Laat het ons weten via het contactformulier, dan maken we graag een afspraak met u.

Uw kind komt van een andere school
Komt uw kind tussentijds naar onze school, bijvoorbeeld door een verhuizing, dan volgt eerst een kennismakingsgesprek met uw kind en u. Voor een goede overdracht zorgt de school van herkomst voor een onderwijskundig rapport waarin de belangrijkste informatie staat over uw kind. Voor meer inzicht in de ontwikkeling en werkwijze van uw kind vindt soms ook telefonisch contact plaats met de vorige school.