Onze opvang

Binnen ons kindcentrum is er een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs.

De babygroep binnen de Dagopvang
Uw baby is van harte welkom in onze babygroep, waar speciaal opgeleide babyspecialisten uw kleintje van de allerbeste zorg voorzien. Ze stimuleren uw kindje zo veel mogelijk in zijn of haar ontwikkeling. Uw kindje krijgt alle ruimte om te leren kruipen en te spelen met speelgoed afgestemd op zijn of haar leeftijd. Uw baby maakt gemakkelijk contact met de andere kindjes en leert hierdoor heel veel.

De peutergroep binnen de Dagopvang
Wanneer uw kind 2 jaar wordt, mag hij of zij meespelen op de leuke en leerzame peutergroep binnen ons kindcentrum. Op de peutergroep leert uw peuter samen met leeftijdsgenootjes elke dag iets nieuws, zoals vriendjes maken, spelenderwijs tellen en samen spelen. De pedagogisch medewerkers besteden veel aandacht aan taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind.

Goed voorbereid naar de basisschool dankzij Peuterstart
Op de peutergroep werken we met Peuterstart, een methode voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) genaamd Uk & Puk waarmee we uw kind spelenderwijs stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Deze methode bestaat uit verschillende thema’s, waarmee uw kind steeds een aantal weken aan de slag gaat. Uw peuter maakt dankzij het thema allerlei herkenbare, leuke en spannende dingen mee en spelenderwijs leert uw kind een heleboel nieuwe vaardigheden.

De peuters en kleuters leren van elkaar dankzij gezamenlijke thema’s
De peuters en kleuters werken aan dezelfde thema’s. Deze thema’s worden door de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van groep 1-2 samen voorbereid. Peuters die (bijna) 3 jaar zijn, spelen en werken iedere dag samen met de kleuters in het peuter-kleuterlokaal. De kleuters leren door het samenspelen de jongere kindjes te helpen en hen wegwijs te maken. Voor de peuters is het een leuke manier om alvast vriendjes te maken in groep 1/2 en de leerkrachten van de basisschool te leren kennen. Zodra uw peuter bijna 4 is, mag hij of zij ook alvast meedoen in de kring van de kleuters. Hierdoor wordt uw peuter goed voorbereid op het basisonderwijs en maakt een vliegende start in groep 1.

We volgen de ontwikkeling van uw kind
De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en vastgelegd met de methode KIJK!. Deze methode wordt vanaf de babygroep t/m de kleutergroep gebruikt. Met uw toestemming worden deze gegevens vanuit de kinderopvang overgedragen naar school zodra uw kind vier jaar wordt. Voordat uw kind start in groep 1/2 vindt er een warme overdracht plaats waarbij de pedagogisch medewerker de KIJK!-registratie met u en de toekomstige leerkracht bespreekt. Samen zorgen we ervoor dat we de continuïteit in de ontwikkeling van uw kind garanderen en dat uw kind een zo goed mogelijke start maakt in het basisonderwijs.

Goed om te weten
– De Dagopvang is van maandag t/m vrijdag geopend.
– U kunt opvang afnemen tussen 7.30-18.30 uur.
– Er is een vast team van pedagogisch medewerkers, zodat er altijd een vertrouwd gezicht is voor uw kind.


De buitenschoolse opvang

Voor en na schooltijd kan uw kind naar de BSO, waarbij hij of zij binnen de vertrouwde omgeving van het kindcentrum blijft. Gezellig samen met vriendjes knutselen, spelen, ravotten en nog veel meer. Uw kind is de baas van zijn of haar vrije tijd! Natuurlijk zijn regels en afspraken belangrijk op de BSO, maar er is ook alle ruimte voor eigen inbreng, het zelfstandig maken van keuzes en het spelen met leeftijdsgenootjes. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en een goede band heeft met de pedagogisch medewerkers. Van het samen ondernemen van een activiteit tot het rustig bijkomen van een drukke schooldag: in overleg kan alles. Want zo gaat het thuis vaak ook!

Goed om te weten
– De BSO is tijdens de schoolweken van maandag t/m vrijdag geopend.
– U kunt voorschoolse opvang afnemen vanaf 7.00 uur.
– U kun naschoolse opvang afnemen tot 18.30 uur.

Inschrijven voor opvang