Voor ouders

Omnis vindt het contact met ouders zeer belangrijk. Daarom hebben we verschillende middelen om u te informeren en het gesprek met u aan te gaan. We vinden het belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind en van ons kindcentrum.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor de informatieavond van de school. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind. Aan de hand van de methoden die op school gebruikt worden geven we u een kijkje in hoe wij het onderwijs op onze school verzorgen.

Nieuwsbrief
Iedere maand ontvangt u van school een digitale nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over;
• projecten
• nieuwe methoden en ontwikkelingen
• belangrijke data
• gebeurtenissen en activiteiten
• artikelen over school en onderwijs
• artikelen van kinderen en ouders
• nieuws van de medezeggenschapsraad en ouderraad

Daarnaast ontvangt u voor elke schoolvakantie een overkoepelende nieuwsbrief van de directie.

Parro app
Parro is een handige app waarmee u via uw smartphone makkelijk en snel kunt communiceren met uw leerkracht. Ook mededelingen en eventueel foto’s vanuit de klas worden via Parro gedeeld.
Zodra uw kind start op school, ontvangt u een uitnodiging met een inlog voor de Parro app.

Inloopochtenden
Er zijn regelmatig inloopochtenden waarbij ouders tot in de klas mogen komen. In de maandelijkse nieuwsbrief wordt aangegeven wanneer de inloopochtenden zijn.

Ouder-kindgesprekken
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een rapport mee; in februari/maart en juni/juli. Voor of na de rapportuitreiking bespreken wij met u de voortgang van uw kind. Deze gesprekjes duren ongeveer 10 minuten. Tijdens dit gesprek pakken we ook het portfolio er elke keer bij. De kinderen uit groep 3 en hoger worden uitgenodigd om mee te komen naar dit gesprek omdat het tenslotte gaat over hun ontwikkeling.

Voorafgaand aan het gesprek zal de leerkracht met uw zoon of dochter een gesprek hebben; het kindgesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht één op één met uw kind zijn of haar welbevinden en eventuele leerdoelen waaraan op school gewerkt gaat worden. Tijdens het rapportgesprek wordt u hier uiteraard van op de hoogte gebracht.

Gesprek buiten schooltijd
Het is ook altijd mogelijk om na schooltijd een gesprek aan te gaan met de leerkracht van uw kind. Maak hiervoor wel van te voren een afspraak.

Facebook en Instagram
Leuke foto’s, filmpjes, activiteiten en werkjes van uw kind en de groepen kunt u bekijken via Facebook en Instagram.
Volg ons!