Onze visie

Omnis Kindcentrum de Schakel ligt in het centrum van Oudelande, bij het dorpshuis D’n Ostpit. Kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn hier van harte welkom voor opvang en onderwijs.

De basisschool werkt nauw samen met de dagopvang en de buitenschoolse opvang; samen vormen wij OKC de Schakel. De pedagogisch medewerkers vormen met de leerkrachten en onderwijsassistenten één team en hebben daardoor ook dezelfde leidinggevende. Zo kunnen zij uw kind optimaal begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

Bij de Dagopvang leggen we de basis voor een vertrouwde plek waar uw kind alle ruimte krijgt om te groeien. Zo zorgen we voor een makkelijke overgang naar de basisschool zodra uw kind 4 jaar wordt. Op de BSO krijgt uw kind na schooltijd de mogelijkheid om binnen de vertrouwde omgeving van het kindcentrum zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Uw kind krijgt tijdens het onderwijs in kleine groepen alle aandacht en wordt persoonlijk betrokken bij alle lesactiviteiten. Onze leerkrachten zijn gemotiveerd om uw kind maximaal te laten groeien en ontwikkelen, waarbij veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Kinderen bespreken samen met de leerkracht en de ouders hun leerdoelen, waarbij naast kennis ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden heel belangrijk is. We gebruiken vernieuwende (onderwijs)methodes en middelen, met veel aandacht voor samenwerken, creatief denken, problemen oplossen, presenteren en het vergroten van digitale kennis. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor de toekomst van onze kinderen.

Het kindcentrum heeft meerdere speelpleinen met zandbak en een klimtoestel. Ook is er een speeltuin met verschillende speeltoestellen waar uw kinderen gebruik van kunnen maken. Omnis Kindcentrum De Schakel is een prettige omgeving voor uw kind.

 

Lees meer over onze school op scholenopdekaart.nl